fbpx Skład osobowy Pracowni | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Skład osobowy Pracowni

Skład osobowy Pracowni

profesorowie emerytowani Uniwersytetu Gdańskiego

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Asystenci

Pracownicy naukowo-techniczni

Pracownicy techniczni