fbpx Postępowania doktorskie / Przewody doktorskie | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Postępowania doktorskie / Przewody doktorskie

Postępowania doktorskie / Przewody doktorskie

Imię i nazwisko Data obrony Data otwarcia przewodu Tytuł Recenzenci Załączniki
Grzegorz Skowierzak 15.02.2023

Zastosowanie materiałów węglowych w procesach elektro-degradacji wybranych zanieczyszczeń środowiskowychPromotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Ossowski
Mateusz Marcisz 14.12.2022

Development of the novel computational approaches for glycosaminoglycansPromotor: dr hab. Sergey Samsonov, prof. UG
Serge Perez, DSc.

Mai Suan Li, Professor of Physics

Dr Jessica Kwok
PDF icon Recenzja 1
PDF icon Recenzja 2
PDF icon Recenzja 3
PDF icon Streszczenie
PDF icon Abstract
Amanda Kulpa-Koterwa 06.07.2022 Modyfikowane nanocząstki magnetyczne (Fe3O4) - synteza, charakterystyka oraz wykorzystanie do wiązania wybranych jonów metali

Promotor: dr hab. Paweł Niedziałkowski
Małgorzata Marzena Kogut 06.07.2022 Computational approaches to characterize biologically active systems containing proteins, carbohydrates, and ions

Promotor: dr hab. Sergey Samsonov, prof. UG
prof. Dr. Daniel Huster

dr hab. Maciej Maciejczyk, prof. UWM

prof. Dr. Satoru Tsushima
PDF icon Recenzja 1
PDF icon Recenzja 2
PDF icon Recenzja 3
PDF icon Streszczenie
PDF icon Abstract
Nikola Szpakowska 08.06.2022 Analiza strukturalna polisacharydów wyizolowanych z grzybów jadalnych

Promotor: dr hab. Zbigniew Kaczyński, prof. UG
Marcin Kaczor 08.06.2022 Izotopy polonu 210Po i radioołowiu 210Pb w rybach bałtyckich i słodkowodnych oraz wybranych produktach rybnych w Polsce

Promotor: dr hab. Alicja Boryło, prof. UG
Iga Dominika Biskupek 13.04.2022 "Zastosowanie Pola Siłowego UNRES do badania zmian konformacyjnych w wybranych białkach oraz mechanizmie infekcji wirusem SARS-CoV-2"

Promotor: dr hab. Artur Giełdoń
Dorota Natalia Kowalska 13.04.2022 "Badanie oddziaływań wybranych związków obdarzonych ładunkiem z białkami"

Promotor: dr hab. inż. Anna Białk-Bielińska, prof. UG
Jakub Bogusław Maculewicz 13.04.2022 "Biokoncentracja związków chemicznych obdarzonych ładunkiem - analityka, ocena metodami in vitro oraz in vivo"

Promotor: dr hab. inż. Anna Białk-Bielińska, prof. UG
Aleksandra Iwona Orszulak 09.03.2022 Hamowanie aktywności proteolitycznej białka HtrA Helicobacter Pylori: projektowanie i synteza małocząsteczkowych substratów peptydowych oraz inhibitorów azapeptydowych

Promotor: prof. dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło
Martyna Małgorzata Fularczyk 09.03.2022 Funkcjonalizowane hydrożele peptydowe jako system wspomagający inżynierię tkankową w procesie regeneracji

Promotor: prof. dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło
Alicja Pakiet 20.10.2021 Ocena wpływu laparoskopowej operacji pętlowego wyłączenia żołądkowo-jelitowego na poziom bioaktywnych lipidów w przebiegu otyłości olbrzymiej

Promotor: dr hab. Adriana Mika
Dr hab. Dominika Maciejewska-Markiewicz

Prof. dr hab. Michał Markuszewski

Prof. dr ha. Elżbieta Skrzydlewska
PDF icon Recenzja 1
PDF icon Recenzja 2
PDF icon Recenzja 3
PDF icon Streszczenie
PDF icon Abstract
Łukasz Lewandowski 07.07.2021 Nowe fotokatalizatory powlekane grafenem

Promotor: prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska
Dr hab. inż. Jacek Gębicki, prof. PG

Prof. dr hab. inż. Beata Michalkiewicz

Dr hab. inż. Katarzyna Siwińska-Ciesielczyk, prof. PP
PDF icon Recenzja 1
PDF icon Recenzja 2
PDF icon Recenzja 3
PDF icon Streszczenie
PDF icon Abstract
Marta Piotrowska 09.06.2021 "Badania strukturalne receptorów sygnałowych HVEM i CD160"

Promotor: prof. dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło
Agnieszka Kubiś 09.06.2021 "Funkcjonalizacja chitozanu aktywnymi biologicznie peptydami - uzyskanie materiału kompozytowego do odbudowy kości"

Promotor: prof. dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło
Katarzyna Cekała 17.02.2021 Badanie możliwości wykorzystania niskocząsteczkowych aktywatorów do pobudzania proteasomu 20S do efektywniejszej degradacji białek o potencjale agregacyjnym

Promotor: dr hab. Elżbieta Jankowska, prof. UG
Milena Pieńkos 18.11.2020 Kwantowo-chemiczne badania nad chemiluminescencją pochodnych akrydyniowych

Promotor: dr hab. Piotr Storoniak, prof. UG
Dominika Julia Starego 14.10.2020 "Optymalizacja nowej metody zwiększania ustnej biodostępności wybranych leków peptydowych"

Promotor: dr hab. Dawid Dębowski
Jacek Jarosław Malinowski 13.05.2020 Niemetalocenowe związki kompleksowe Cr(III), V(IV), Co(II) i Ni(II) – projektowanie nowych katalizatorów polimeryzacji olefin

Promotor: dr hab. Dagmara Jacewicz, prof. UG
Grzegorz Gawron 13.03.2020 Nie ma tytułu pracy, wyznaczenie promotora wszczyna postępowanie

Promotor: prof. dr hab. Bogdan Banecki
Julia Zwara 10.04.2019 Nowe materiały półprzewodnikowe w reakcjach fotokatalitycznych

Promotor: dr hab. inż. Ewelina Grabowska-Musiał
Marta Urszula Wojciechowska 10.04.2019 Wpływ środków ochrony roślin na skład związków kutykularnych i wewnętrznych wybranych gatunków owadów

Promotor: dr hab. Marek Gołębiowski, prof. UG
Magdalena Joanna Miodyńska 13.03.2019 Otrzymywanie i charakterystyka fotokatalizatorów modyfikowanych kropkami kwantowymi

Promotor: prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska
Prof. dr hab. inż. Beata Tryba

Dr hab. inż. Rafał Grubba, prof. PG
PDF icon Recenzja 1
PDF icon Recenzja 2
PDF icon Streszczenie
PDF icon Abstract
Aleksandra Moniakowska 13.03.2019 Nagromadzenie izotopów 210Po i 210Pb w roślinach leczniczych

Promotor: dr hab. Dagmara Strumińska-Parulska, prof. UG
Prof. dr hab. Krzysztof Kozak

Dr hab. Magdalena Długosz-Lisiecka
PDF icon Recenzja 1
PDF icon Recenzja 2
PDF icon Streszczenie
PDF icon Abstract
Maciej Marcin Gromelski 13.02.2019 Modelowanie zależności pomiędzy strukturą chemiczną leków a efektywnością ich sorpcji przez wybrane sorbenty organiczne

Promotor: prof. dr hab. Tomasz Puzyn
Magdalena Pazda 14.11.2018 Analityka wybranych leków oraz identyfikacja genów oporności na antybiotyki w systemach oczyszczania ścieków

Promotor: dr hab. Jolanta Kumirska, prof. UG
Oktawian Stachurski 26.09.2018 Badanie procesów samoorganizacji i oddziaływań z modelowymi błonami lipidowymi kationowych lipopeptydów o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych

Promotor: dr hab. Emilia Sikorska
Magdalena Kropidłowska 26.09.2018 Poszukiwanie modulatorów aktywności ludzkiego proteasomu 20S wśród związków pochodzenia naturalnego

Promotor: prof. dr hab. Franciszek Kasprzykowski
Magda Maria Kozak 04.07.2018 Bakteriobójcze i fotokatalityczne właściwości nanorurek modyfikowanych miedzią oraz srebrem

Promotor: prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska
Zofia Cebula 04.07.2018 Badania wybranych substancji o działaniu przeciwzapalnym i przeciwbólowym metodami elektrochemicznymi

Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Ossowski
Anna Topolewska 13.06.2018 Opracowanie jednolitej metodyki wyodrębniania, oczyszczania i oznaczania glikoalkaloidów steroidowych w materiale roślinnym i w żywności

Promotor: dr hab. Łukasz Haliński
Małgorzata Witkowska 21.02.2018 Projektowanie i ekspresja syntetycznych operonów do bioprodukcji multimetrycznych enzymów o znaczeniu przemysłowym

Promotor: dr hab. Agnieszka Żylicz-Stachula
Maria Marczak 21.02.2018 Badania teoretyczne układów zawierających aromatyczne zasady azotowe oraz kwasy nitrobenzoesowe

Promotor: dr hab. Artur Sikorski
Marta Fiutak 21.02.2018 Klonowanie molekularne, ekspresja i inżynieria ludzkich białek kompleksu telomerowego TRF1 i TRF2

Promotor: prof. dr hab. Piotr Skowron
Przemysław Sumczyński 17.01.2018 Badanie efektu podstawnikowego pozycji 2 pierścienia diazyny na właściwości fizyczne i pKa serii pochodnych pirazyny metodami ekserymentalnymi i teoretycznymi

Promotor: prof. dr hab. Mariusz Makowski
Jerzy Paweł Wojsławski 06.12.2017 Ocena mobilności farmaceutyków oraz produktów ich przemiany w środowisku glebowym

Promotor: prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Justyna Bednarko 06.12.2017 Wykorzystanie metod DFT do analizy konformacyjnej nukleotydów i nukleozydów kwasu treonukleinowego

Promotor: dr hab. Beata Liberek, prof. nadzw.
Kamila Sychowska 27.09.2017 Peptydomimetyczne substraty i inhibitory ludzkiej neutrofilowej elastazy i proteinazy 3. Projektowanie, synteza chemiczna i badania enzymatyczne

Promotor: prof. dr hab. Adam Lesner
Joanna Aleksandra Okońska 14.06.2017 Projektowanie i chemiczna synteza peptydowych koniugatów flukonazolu o aktywności przeciwdrobnoustrojowej

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Rolka
Małgorzata Anna Mędyk 17.05.2017 Badania nad występowaniem i nagromadzaniem pierwiastków ziem rzadkich w grzybach (Basidiomycota)

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Falandysz
Ewa Wioletta Sulecka-Mielewczyk 15.03.2017 Zagadka specyficzności substratowej natywnej endonukleazo – metylotransferazy RM.Taqll: izolowanie, klonowanie oraz inżynieria białka

Promotor: dr hab. Agnieszka Żylicz-Stachula
Paulina Urszula Kobylis 11.01.2017 Charakterystyka i zastosowanie jonowych ciekłych matryc do analizy ilościowej farmaceutyków techniką MALDITOF

Promotor: dr hab. Magda Caban
Martyna Danuta Saba 14.12.2016 Badanie oddziaływania odlewni metali nieżelaznych na pobliski ekosystem leśny: wpływ emisji metali ciężkich na glebę i grzyby

Promotor: prof. dr hab.Jerzy Falandysz
Aleksandra Jakubus 21.09.2016 Nanorurki węglowe jako innowacyjny sorbent w technikach ekstrakcji nowopojawiających się zanieczyszczeń środowiska

Promotor: prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Justyna Czechowska-Kryszk 18.05.2016 Chemiluminogenne pochodne akrydyny jako nowe odczynniki przydatne w badaniach immunochemicznych

Promotor: dr hab. Karol Krzymiński, prof. UG
Aleksandra Katarzyna Bojke 18.11.2015 Wpływ infekcji grzybiczej na skład lipidów wybranych gatunków owadów

Promotor: prof. UG, dr hab. Marek Gołębiowski
Magdalena Jolanta Cerkowniak 16.09.2015 Badanie składu lipidów powierzchniowych i wewnętrznych o potencjalnej aktywności przeciwgrzybiczej w wybranych gatunkach owadów

Promotor: prof. UG, dr hab. Marek Gołebiowski
Magdalena Brzezińska-Bodal 16.09.2015 Charakterystyka specyficzności substratowej wybranych enzymów z klas hydrolaz metodami chemii kombinatorycznej

Promotor: prof. dr hab. Adam Lesner
Natalia Maciejewska 08.07.2015 Otrzymywanie i charakterystyka wybranych białek organizmów ekstremofilnych

Promotor: dr hab. Aneta Szymańska
Michał Żyndul 10.06.2015 Synteza oraz badania radiacyjne i fotochemiczne nukleozydów o właściwościach sensybilizujących

Promotor: prof. dr hab. Janusz Rak
Grzegorz Piotr Romańczyk 11.02.2015 Inkorporacja i wydalanie polonu 210 Po oraz ołowiu 210 Pb z organizmu człowieka

Promotor: dr hab. Alicja Boryło
Aliaksei Oleg Papkov 14.01.2015 Zmiana specyficzności substratowej termostabilnej endonukleazy restrykcyjnej TthHB27I za pomocą inżynierii genetycznej motywu katalicznego oraz wiążącego kofaktor

Promotor: prof. dr hab. Piotr Skowron
Dr hab. Magdalena Górska-Ponikowska, prof. GUMed

Prof. dr hab. inż. Paweł Sachadyn
PDF icon Recenzja 1
PDF icon Recenzja 2
PDF icon Streszczenie
PDF icon Abstract
Justyna Wiktoria Wielińska 17.12.2014 Zastosowanie metod DFT do badania geometrii 2-hydroksyiminocukrów oraz równowag kwasowo-zasadowych wybranych farmaceutyków

Promotor: prof. UG, dr hab. Beata Liberek
Kornelia Anna Fennig 17.12.2014 Otrzymywanie, właściwości fizykochemiczne oraz struktura układów krystalicznych zawierających akrydyny (aminoakrydyny) oraz aromatyczne kwasy karboksylowe

Promotor: dr hab. Artur Sikorski
Dorota Wileńska 15.10.2014 Aniony superhalogenowe jako komponenty cieczy jonowych oraz jonów obojnaczych

Promotor: dr hab. Iwona Anusiewicz, prof. nadzw.
Małgorzata Szyszkowska 11.06.2014 Badania struktury i właściwości fotofizycznych aromatycznych pochodnych acetylenu i diacetylenu

Promotor: prof. dr hab. Wiesław Wiczk
Katarzyna Justyna Odziomek 13.11.2013 Badanie wpływu struktury chemicznej nanocząstek pochodnych hydroksyapatytu na ich właściwości fizykochemiczne i biologiczne metodami in silico

Promotor: prof. UG, dr hab. Tomasz Puzyn
Kinga Małgorzata Marszewska 20.02.2013 Określenie struktury chemicznej O-polisacharydów bakterii rodzaju Cronobacter

Promotor: prof. UG, dr hab. Zbigniew Kaczyński
Bartłomiej Zaborowski 27.06.2012 Przewidywanie struktur białek metodą dynamicznego składania fragmentów i zawężania przestrzeni konformacyjnej w polu siłowym UNRES

Promotor: prof. UG, dr hab. Cezary Czaplewski
Dominik Walczak 22.02.2012 Synteza i badania konformacyjne usztywnionych pierścieni furanozowych

Promotor: prof. UG, dr hab. Beata Liberek
Dmitrijs Lapidus 21.12.2011 Molecular modeling of amylin 10-29 amyloidosis

Promotor: prof. dr hab. Adam Liwo
Barbara Anna Michalska 10.11.2010 Zastosowanie reakcji PCR i powielania DNA w organizmach bakteryjnych do syntezy DNA znakowanego halogenopochodnymi zasad nukleinowych oraz badania foto i radio-uczulajacych właściwości tych pochodnych na wybranych liniach komórek nowotworowych

Promotor: prof. dr hab. Janusz Rak
Grażyna Barbara Krasińska 10.11.2010 Ocena składu mineralnego, wpływu przetwarzania kulinarnego i biodostępnoścvi składników mineralnych oraz ich wartości odzywczej dla wybranych gatunków grzybów i przetworów grzybowych

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Falandysz
Magdalena Maria Cyman 10.11.2010 Synteza i badania biologiczne 2-deoksy-2-hydroksyiminowych pochodnych alditoli, potencjalnych chemoterapeutyków przeciwgrzybicznych

Promotor: prof. UG, dr hab. Beata Liberek
Dawid Michał Jagieła 13.10.2010 Zastosowanie algorytmów genetycznych do optymalizacji parametrów pola siłowego UNRES

Promotor: prof. UG, dr hab. Cezary Czaplewski
Andrzej Antoni Sieradzan 23.06.2010 Synteza, właściwosci fizykochemiczne i zastosowanie analityczne chemiluminogenów 9-fenoksykarbonylo-10-metyloakrydoniowych

Promotor: prof. UG, dr hab. Karol Krzymiński
Monika Szulc 09.06.2010 Synteza nowych analogów wankomycyny o potencjalnych właściwościach bakteriobójczych

Promotor: prof. UG, dr hab. Janusz Madaj
Anna Małgorzata Dryżałowska 10.03.2010 Badanie składu mineralnego i właściwości bioindykacyjnych podgrzybka złotawego (Xerocomus chrysenteron): wpływ składu podłoża glebowego i zabiegów kulinarnych na wartość odżywczą gatunku

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Falandysz
Agnieszka Józefina Ożóg 22.02.2006 Nowe układy chemiluminogenne wywodzące się z grupy estrów akrydyniowych - synteza, struktura, fizykochemia, optymalizacja pod katem zastosowań analitycznych

Promotor: dr hab. Karol Krzymiński, prof. UG