fbpx Postępowania habilitacyjne | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Postępowania habilitacyjne

Postępowania habilitacyjne

Imię i nazwisko Tytuł osiągnięcia Recenzenci Załączniki
Celina Sikorska "Zaprojektowanie i zbadanie metodami chemii kwantowej superatomów do zastosowań jako silne czynniki redoks" PDF icon Wniosek
PDF icon Komisja habilitacyjna
Barbara Dmochowska "Kationowe pochodne cukrów i alditoli – synteza, struktura i aktywność biologiczna" PDF icon Wniosek
PDF icon Komisja habilitacyjna
Illia Serdiuk "Określenie wybranych parametrów projektowania molekularnego funkcjonalnych materiałów organicznych: luminoforów, fotosensybilizatorów i elementów redoks-aktywnych" PDF icon Wniosek
PDF icon Komisja habilitacyjna
Rafał Ślusarz "Zastosowanie nowych metod modelowania małocząsteczkowych ligandów i ocena ich aktywności w układach biologicznych" PDF icon Wniosek
PDF icon Komisja habilitacyjna